Общежития на бул. "Европа" 138

Общежитията на бул. "Европа" 138 са построени през 70-те години на миналия век. В близост до тях се намира производственото предприятие на слепите „Успех”. В него преди Промените от 1989 г. са работили над 1000 незрящи. „Комплексът на слепите”, както е известен още районът представлява паметник, останал от държавната политика на държавата към хората с увреждания преди тази дата.

Единият от трите блока включва апартаменти, вече закупени от живеещите там със зрително увреждане. Другите два са общежития. В тях, на символичен наем, се настаняват нуждаещи се със зрителни увреждания.

Земята около блоковете е собственост на ССБ. Въпреки усилията на организацията поддръжката на околното пространство и сградите в прилично състояние към момента представлява сериозна трудност. Тази дейност се извършва, както със собствени средства на Съюза, така и чрез дарения.

На партера на двете общежития са разположени клубове, в които се провеждат културни и спортни мероприятия. Тези помещения също се нуждаят от основен ремонт и от оборудване с цел оптималното им използване по предназначение.

Краткосрочната ни цел по отношение на общежитията е извършването на саниране и основен ремонт в тях. Дългосрочната, за която ще ни е необходима помощта на Столична община и държавата е построяването на нов блок, в който да бъдат настанявани зрително затруднените лица.