ПОДКРЕПА ЗА ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА

Услугата „Подкрепа за достъпна градска среда” стартира в началото на 2012 г. Тогава призовахме незрящите и слабовиждащите, придвижващи се на територията на гр. София да ни сигнализират при повреда на светофари със звукова сигнализация, или необходимост от поставяне на такава. По-късно услугата бе разширена и днес обхваща достъпността на градската среда като цяло.

В случай че е налице физическо препятствие, сериозно ограничаващо Вашето движение и ориентация, поемаме ангажимент да посредничим пред Столична община за неговото отстраняване. Ако сте слабовиждащ, може да изпитате затруднения при изтрита пътна маркировка, липса на осветление в подлез и т. н. При условие че основно помощно средство за Вас е белият бастун, препятствия могат да се окажат неработещи говорещи табла по спирките, големи неравности по пътя, стърчащи метални елементи, телефонни кабини, неподрязани клони и храсти и др.

Ако сте ползвател на куче-водач и срещате ограничения при достъпа си до Учебно заведение, работно място, или друг важен за Вас обект, също не се колебайте да ни потърсите.

За да се възползвате от услугата "Подкрепа за достъпна градска среда", моля, свържете се с нас по следните начини:

тел: 02/ 8033546

E-mail: inforsosofia@gmail.com