Срещата с поета Петър Баков се отменя

Срещата с поета Петър Баков, обявена за 25 март 2013 г. в Столична библиотека се отменя, информираха ни от Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” с уточнението, че последното е резултат от независещи от тях причини. Ръководството на институцията поднася извинение на членовете си и изразява надежда, че те ще продължат да бъдат активни в бъдещите мероприятия под егидата на читалището на членовете си.