Поддръжка на клубни помещения

РСО София осигурява възможност за общуване и организационен живот на своите членове, чрез поддръжка на клубни помещения. Разполагаме с такива в София и Перник. В тях незрящите могат да се срещат с приятели, да спортуват, да репетират, да присъстват на и участват в мероприятия от културен или организационен характер.

За съжаление нямаме финансов ресурс да приведем всеки от  клубовете в състояние, позволяващо да бъдат използвани пълноценно.