Посещения на обекти от важно културно и историческо значение

РСО София организира посещения на музей, галерии, паметници и обекти от културно и историческо значение. За опознаването на миналото и света около нас ползваме помощта на екскурзоводи. Когато е възможно незрящите посетители се запознават с експонатите чрез докосване. Един от ангажиментите ни към тях е да настояваме за по-широка достъпност на музеите в България.

Актуална информация за организираните посещения можете да получите на:

Тел: 02/ 80 33548

E-mail: inforsosofia@gmail.com

Лице за контакт: Пламен Бакърджиев