Спорт

Осигуряването на възможност за спорт на нашите членове е един от основните приоритети на организацията. РСО София подпомага съществуващите спортни клубове за интеграция. Включваме се във финансирането и организацията на турнири по шах, спортна табла, спортен риболов, голбал, в туристически и планински преходи с различна степен на трудност. Опитваме се да балансираме между подкрепата на млади и членове в златната възраст, аматьори и търсещи високи спортни постижения, мъже и жени, практикуващи силови и интелектуални спортове.

Една от целите ни е изграждането, в най-близко бъдеще, на спортна зала за незрящи на територията на предприятие „Успех” София.

За повече информация, свързана със спортната дейност на РСО София можете да ни пишете на e-mail: inforsosofia@gmail.com или да се обадите на тел: 02/ 80 33548

Лице за контакт: Пламен Бакърджиев

Организатор „Спортна дейност” към РСО София