Събиране и анализ на статистическа информация

Ежегодно Съюзът на слепите събира и анализира информация за своите членове в няколко области. Това е единствената организация за незрящи, която извършва подобна дейност. Актуалните данни за възрастта, образованието, заетостта и пр. Ни позволяват да фиксираме проблемите и тенденциите в общността и да формулираме адекватни стратегически цели.