Сътрудничество с фирми, организации и институции

РСО София е в непрекъснат контакт с фирми, организации и институции, с цел подобряване условията за живот и личностно развитие на незрящите в Софийска община. За осъществяването на нашата мисия разчитаме на материална или морална подкрепа от тяхна страна.

Наши партньори са, както държавни и общински структури, така и неправителствени организации. Част от тях са:

-       Столична община;

-       Агенция за хората с увреждания;

-       Агенция за социално подпомагане;

-       Национална асоциация на сляпо - глухите в България;

-       Национална потребителна кооперация на слепите;

-       Национален център за рехабилитация и социална интеграция на слепи;

-       Национално читалище на слепите „Луй Браил” 1928;

-       Училище за деца с нарушено зрение „Луй Браил”;

-       Фондация „Очи на четири лапи”;

-       Фондация „Хоризонти”;

-       Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”.