Фонобиблиотека

Съюзът на слепите в България поддържа звукозаписно студио, в което непрекъснато се записват нови или се възстановяват по-стари издания от касети и ленти. Фонобиблиотеката разполага с богат аудиофонд от художествена, научна, научнопопулярналитература, учебницииучебнипомагала.

Повече информация за фонобиблиотеката към ССБ може да прочетете в секцията „Фонобиблиотека”.