Паркоместа за гостите на тържеството на 22 март

РСО София получи разрешение от Столична община за 10 паркоместа, които могат да бъдат заемани от гостите на тържеството в ресторант „Форум. Началният час на мероприятието е 17:00 ч.