Достъпност на софийския "Метрополитен"

     Публикуваме списък с приспособленията, спомагащи за достъпността на столичното метро. Въпреки че този вид транспорт е един от най-достъпните и най-ползваните от незрящите в София, смятаме че има какво да се желае относно подобряването на създадените до момента условия.

     Например, на външните стълби няма маркировка на първото и последното стъпало,няма тактилни плочи водещи от спирките на градския транспорт до метростанциите. Ние ще настояваме всички приспособления, улесняващи придвижването на лица със зрителни затруднения да се инсталират на  вече изградените метростанции, да се включват в плановете на новостроящите се и да се поддържат/подменят периодично.

     Например, не навсякъде е положена релефна настилка преди и след стълбите, жълтата маркировка за слабовиждащи или липсва или е изтрита, тепърва се строят асансьори на част от обектите. Ние ще настояваме приспособленията, описани и илюстрирани по-долу да се инсталират на всяка една метростанция, вече построена или изградена в бъдеще, и да бъде обезпечена тяхната периодична поддръжка. 

 

Релефната настилка ориентира незрящите за наличие на стълби.

 

Тази маркировка помага на слабовиждащите да преценят къде започват и къде свършват стъпалата.

 

Асансьорът може да бъде в помощ, както на хора с увреждане на крайниците, така и на възрастни, затрудняващи се при изкачване и слизане по стъпалата, особено на станциите, на които няма ескалатор. Често асансьора спестява и много усилия на незрящите.

 

 

В случай на забавяне устройството за таксуване уведомява гласово пътниците, че времето им за преминаване изтича.

 

 

Релефната жълта линия помага и на ползващи бастун и на слабовиждащи да преценят къде е безопасното разстояние от края на перона, което трябва да спазват.

 

Ролята на  металната преграда е да указва края на перона. Функцията й, освен ориентировъчна е и предпазна. Наличието на подобно приспособление улеснява ползващите бял бастун.

 

Всяка мотриса е оборудвана с озвучителна уредба, посредством която бива съобщавана настоящата и следващата станция по маршрута. Така зрително затруднените, във всеки един момент, могат да получат обратна връзка къде се намират и шансът да се объркат или изгубят е сведен до минимум. По отношение този показател метрото се явява най-достъпния транспорт в столицата. Все пак, препоръката, която можем да отправим тук е да се поставят повече озвучителни устройства и да се тества дали чуваемостта от различни позиции е достатъчно добра. Зрително затруднени, пътуващи редовно с метрото имат негативен опит в това отношение.

 

В Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване в масовия градски транспорт е записано „В обществения транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно кучета-водачи на незрящи хора…”. Всеки опит за ограничаване, от служебни лица, достъпа на граждани с нарушено зрение до ползване на метрото или друг обществен транспорт е абсолютно незаконосъобразен.

 

Снимки:
http://www.metropolitan.bg
http://dariknews.bg
Интернет