Достъпна среда

Софийската организация на ССБ е в непрекъснат контакт със Столична община във връзка с подобряване достъпната среда в града.Проблемите в тази област са свързани с недостатъчния брой, а в някои случаи илипсата на озвучени светофари, автобуси и електронни табла по спирките, тактилни ивици, маркировка за слабовиждащи и т. н. Работим за обезопасяването на райони с пресичания, чрез поставянето на повдигнати пешеходни пътеки, знаци за ограничение на скоростта, пасарелки. Проблем за хората с нарушено зрение в столицата са дупките по пътищата, необезопасени шахти, колчета, поставени на неподходящи места, отворени врати, преграждащи част от тротоарната площ през летните месеци, телефонни кабини и т. н.

РСО София предлага на своите членове услугата „Помощ за достъпна градска среда”. Чрез неяте могат да алармират за проблеми, които срещат при придвижването си. Нашата задача е да лобираме за разрешаването им, особено в случаите в които отговорните органи не са взели съответните мерки в тази насока.

Повече информация за дейността на регионалната организация, свързана с адаптиране на достъпната среда в гр. София можете да прочетете в секцията „Достъпна среда”.