Трамваи

В по-голямата част от над 300-те трамвайни мотриси в гр. София е монтиранаозвучителна уредба. Системите са свързани с GPS-a на трамваите и се включватавтоматично, без намесата на ватманите.

 

Трамвайни линии, снабдени със системи за гласово оповестяване:

№ 2, № 5, № 8, № 11, № 18, № 20, № 22