Междуградски пътувания с автобус

Мотивирайки се със злоупотреби с тази привилегия през април 2013 г. Министерството на финансите отмени възможността хората с увреждания над 71% , децата до 16 години с трайни увреждания и военноинвалидите да пътуват безплатно с автобус, два пъти годишно, по избрана от тях дестинация. Към момента незрящите, които попадат в горепосочените групи хора с увреждания трябва да заплащат пълната стойност на автобусните билети.