Придвижване с куче-водач в Столичния градски транспорт

Според Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт  в него могат да пътуват безплатно кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета – водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи.