Регионален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт

На 15 май 2013 г., сряда, от 10:00 ч. в клуба на ул. „Цар Симеон“ 110 ще се проведе регионален конкурс за бързо и правилно четене и правилно писане на брайл. Участниците ще бъдат разделени на две групи – лица, придобили брайловата си грамотност в училищата за деца с нарушено зрение и на по-късно овладели брайловото писмо. Председател на комисията, която ще измерва и оценява постиженията на състезателите ще бъде Петър Стайков.

Молим участниците да носят пособията (шила, плочи, машини), с които ще работят.

Показалите най-добри резултати ще се класират за конкурс на национално ниво в края на годината.

Награди за победителите в двете категории:

1 награда - 20 лв.

2 награда - 15 лв.

3 награда - 10 лв.

За повече информмация:

Тел: 02/80 33 544

E-mail: ssb008@abv.bg

Лице за контакт: Валя Петрова