Дискографията на хора на слепите ще бъде представена в СОУДНЗ София

Промяната се налага поради заетост на залата в Централно управление.

Часът и датата на представянето остават  същите - 16-ти май 2013 г. (четвъртък) от 10:00ч, но в концертната зала на СОУДНЗ „Луи Брайл”(намира се в близост до станция „Ломско шосе”). Поканени са бивши и настоящи членове на хора. Колекцията от събрани изпълнения на професионалния хор на слепите „Академик Петко Стайнов“  се състои от 20 аудио диска с творби на хора, изпълнени през годините на неговотосъществуване.

Смесеният професионален хор на слепите носи името на един от най-големите български композитори академик Петко Стайнов. В този уникален в световната практикапевчески колектив работят незрящи, като музиката е смисъл на живота им и начин за препитание и реализиране в обществото.