Трите блока на бул. „Европа“ 138 ще преминат на отчет към ЧЕЗ

Незрящите няма да заплащат такси за присъединяване

Вчера, на заседание на УС на ССБ, провело се в Пловдив, с пълно мнозинство от 11 гласа бе прието решение за сключване на договор с ЧЕЗ за продажба на трафопост, намиращ се в района на бул. „Европа“ 138.

Преди продажбата ще бъде извършена независима оценка за установяване цената на съоръжението. До такова развитие се стигна след многобройни разговори, писма и срещи между ръководствата на Софийската регионална организация на ССБ и електроразпределителното дружество. 

Проблем с дългогодишна давност

В периода на късния социализъм, когато ПП „Успех” работи с пълния си капацитет незрящите, живеещи и работещи в „Комплекса” заплащат сметките си на предприятието. Тази Практика продължава и през 90-те, макар че още тогава се правят опити за преминаване на трите блока към общата електроснабдителна система. Стига се дори до разглеждане на парламентарно ниво, но така или иначе въпросът си остава неразрешен, а досоциалистическата практика – запазена.

Към днешна дата предприятието не може да си позволи разходите по отчитането, поддръжката и събирането на таксите. 

Ползата за хората

Зрително затруднените, настанени под наем в бл. 1 и 2 или със собствени жилища в бл. 3 няма да дължат такси за присъединяване. За нови клиенти те възлизат на около 500 лв. Според споразумението с Чез сумата, дължима за над 150-те абонатни поста, ще бъде приспадната от цената на трафопоста. От момента на прехвърлянето сметките за ел. енергия ще могат да се заплащат във всеки клон на дружеството или по банков път.