Румяна Каменска и Живка Павлова водещи в браиловото четмо и писмо в София

Днес се проведе конкурс по "Бързо и правилно четене и правилно писане на брайлов шрифт".

Взеха участие 11 човека разделени както обикновено в две категории: участници, които са се ограмотили в специалните училища за деца с нарушено зрение и участници, които са се ограмотили чрез курсове, по ограмотяване и други форми. Жури в Състав: Йордан Младенов, Марина Петкова, Румяна Димитрова - членове и Петър Стайков - председател. Класирането се прави комплексно общо за показаните резултати в четенето и писането. В първата категория се състезаваха осем човека. Първа награда за Румяна Каменска, втора – за Хари Хараламбов и три трети награди за Стоян Стоянов, Парашкева Генадиева и Радостина Григорова. Във втората категория се състезаваха трима човека. Журито присъди първа награда на Живка Павлова и Втора награда на Димитър Веселинов. Трета награда не беше присъдена.

Петър Стайков