Само две станции без релефни плочи на метропероните. Засега!

След последните разговори между представители на РСО София и метрополитена бяха  положени тактилни плочи на почти всички станции на столичното метро. Изключение, засега се явяват Константин Величков и Жулио Кюри. Тъй като настилката на тези две станции е от гранит за тях най-удобен изкуствен релефе изграденият от метални полусфери. Последните вече са поръчани и след поставянето им всички 29 станции на метрото ще разполагат с такова удобство в помощ на ползващите бял бастун и на слабовиждащите.