Представители на РСО София – на работни срещи и културен обмен в Турция

Между 7 и 9 юни 2013 г. представители на РСО София, Център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица – София и Столична община ще посетят Истанбул за участие в работни срещи с цел обмен на добри социални практики.

Ще бъдат проведени работни срещи с експерти от турска страна, ангажирани в социалната сфера, както и със сродна организация на незрящи в Турция. Ще бъде посетен и рехабилитационен център, работещ на територията на Истанбул.

Част от групата са и незрящи самодейци, които на 8 юни ще демонстрират таланта си в съвместен концерт с изпълнители от страната домакин. Очаква се на него да присъстват българи живеещи в най-големия град на югоизточната ни съседка.

Посещението стана възможно благодарение финансовата подкрепа на бизнесмена Васимир Радулов, който също ще бъде част от българската група.