Безплатни юридически консултации

    От 11 юни, 2013 г. ЦСРИ София ще предлага нова услуга – юридически
консултации за всички слепи и слабо виждащи граждани със загубена
работоспособност над 71%, живеещи на територията на гр. София.
Консултациите ще бъдат предимно в областта на: социално
законодателство, пенсионни, антидискриминационни, трудови, както и
въпроси, свързани с човешките права. Услугата ще се предоставя от Хари
Хараламбов, юрист, който добре познава проблемите на хората със
зрителни увреждания. Заповядайте вторник и петък от 15 до 17 часа в
сградата на ул. „Цар Симеон” 110! Консултирането ще се извършва
напълно безплатно, изисква се единствено представяне на копие от
експертно решение на ТЕЛК.