Валидиране на електронни карти в метрото

Линия 1: 

Обеля - Цариградско шосе 

1.Обеля

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

2.Сливница

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

3. Люлин

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

4. Западен парк

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

5. Вардар

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

6. Константин Величков

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

7.Опълченска

Посока: Цариградско шосе
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев 

8. Сердика

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отгоре 

9. СУ Св. Климент Охридски

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

10. Стадион Васил Левски

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

11. Жолио Кюри

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

12. Г.М. Димитров

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред

13. Мусагеница

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

14. Младост 1

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

15. Младост 3

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

16. Цариградско шосе

Посока: Цариградско шосе
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

Линия 2: 

Обеля - Джеймс Баучър 

1. Обеля

Посока: Джеймс Баучър
Тип: изпъкнало
Разположение: отгоре
Форма: кръгла
Цвят: жълт и оранжев

2. Ломско шосе

Посока: Джеймс Баучър
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

3. Бели дунав

Посока: Джеймс Баучър
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

4. Надежда

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

5. Хан Кубрат

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

6. Княгиня Мария Луиза

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

7. Централна гара

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

8. Лъвов мост

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отгоре 

9. Сердика

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отгоре 

10. НДК

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отгоре 

11. Европейски съюз

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

12. Джеймс Баучър

Посока: Джеймс Баучер
Тип: сензорно
Разположение: отпред 

На ключови станции има повече от един вид валидиращи устройства.

На всички устройства има лампичка, която постоянно свети червено. Когато сензорът засече картата лампичката светва в зелено, което указва, че може да се премине.

На някои устройства има и екранчета, на които се изписва, че можеш да преминеш.