РСО София с 60 400 лв. дарения за 2012 г.

     Това е цифрата, посочена в отчетния доклад на ССБ за 2012 г. 9 400 лв. от сумата са принос на Българската хранителна банка, започнала да функционира през същата година. И в момента към нея, чрез регионалната организация помощи в натура получават 200  зрително затруднени лица.

     Следващите в списъка организации, според размера на осигурените средства са РСО Дряново - 12 000 лв,

     РСО Пловдив - 7 500 лв.,

     РСО Плевен, РСО Стара Загора и РСО Кърджали – всяка над 6 000 лв. 

     Повече подробности за доклада можете да прочетете в бр. 5 на списание зари, достъпен на http://www.zari-bg.net/