Ръководството на РСО София се отчете за половин мандат Достъпността в метрото и земите на ССБ – основни акценти в обсъжданията

     На 29 юни 2013 г. в Централно управление на ССБ се проведе отчетна конференция на Софийската съюзна регионална организация. Подобни мероприятия  някога са провеждани ежегодно. Днес, поради липса на средства 16-те РСО - та се ограничават с регулярните годишни събрания.

     Тъй като през 2013 г. се преполовява мандата на сегашното ръководство последното възприе за удачна идеята да се отчете за свършеното до тук и да нанесе необходимите корекции в политиката на организацията, ако такива са необходими.  

     Освен пълномощници от София, Перник и Самоков конференцията уважиха  и официални гости, сред които  Мина Владимирова - Директор на дирекция Социални дейности към Столична община, г-жа Бижева – Зам. Директор на Регионална агенция за социално подпомагане – София, Катя Кръстанова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” – Люлин, Васил Долапчиев – Председател на ССБ, Емил Узунов – Председател на КС на ССБ, Йордан Младенов – Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – София, Спас Карафезов – Председател на Национално читалище „Луи Брайл 1928”.

     След прочитането на доклада, на присъстващите бе дадена възможност да се изкажат. Георги Минчев – преподавател в СОУДНЗ „Луи Брайл” засегна проблема с достъпа на незрящите до метрополитена. Освен неудобството при преминаване той маркира и друго такова – свързано с озвучаването в мотрисите.Той счита, че на места, то не е задоволително и пътниците със зрително увреждане не могат да се ориентират.

      Керанка Милушева повдигна въпроса за закупуването на помощни технически средства. По нейно мнение асортимента на внасяните тифлоприбори е прекалено ограничен, а цените – високи. Васил Долапчиев припомни, че средствата, внасяни от чужбина вече могат да се взимат от ССБ с 20% отстъпка. Той оправда закупуването на по-малък брой приспособления със свития пазар и приведе пример с азиатски сайтове, които продават евтино, но от 1000 бр. нагоре. Затова Съюза е принуден да разчита на европейски партньори. Тук Асен Алтънов припомни, че в касата на РСО София са налични над 2800 лв. – оборотни средства, с които след поръчка и продажба отново ще се набавят прибори от чужбина.

     Критични бележки по доклада и цялостната работа на РСО София отправиха Живка Павлова и Радко Диков. Според Павлова с подобно събрание се нарушавал устава на ССБ. На това твърдение Хари Хараламбов възрази, че устава действително не разрешава подобен тип мероприятия, но не ги и забранява. Радко Диков поиска информация за два от имотите – собственост на ССБ в София. В. Долапчиев отговори, че имота, намиращ се на ул. „Хан Аспарух” е обект на дългогодишен съдебен спор. Относно имота на ул. „Сливница” Председателят обясни, че поради възбрана от собственици на съседен терен строителство за момента не може да бъде извършвано.

 

Акценти от доклада: 

     Доста трудна задача е, в краткия формат, който изисква такава публикация, да се обобщи всичко свършено от и в организацията през последните две години и половина. Правим го тук с уговорката, че наблягаме на най-същественото, по наша оценка. Докладът може да бъде изтеглен от страницата на организацията – www.ssb-sofia.org.

     Към момента РСО София наброява 1483 членове в 7 ТСО. Важна стъпка, през изтеклия период бе сливането на 3 териториални организации - ТСО - Витоша, ТСО - Оборище и ТСО - Триадица в едно ТСО -Съединение” с председател Даниела Дамянова.

     През отчетния период с подкрепата на ССБ бяха открити два рехабилитационни центъра - в София (април 2011 г.) и в Перник (октомври 2012 г.).

     На всеки председател и сътрудника на ТСО - та има осигурен компютър – предоставени от спонсори.

     През 2012 г. РСО София спечели проект към Българска хранителна банка, по който и до момента продукти получават 200 зрително затруднени от гр. София. проблем възникващ при досегашната практика на ХБ е, че по различни причини при разпределянето на натуралните помощи не се явяват всички одобрени за получаване или техните представители. Остават неразпределени количества от бързо развалящи се храни с много ограничен срок на годност. За да се избегне това в бъдеще, се обмисля включването на още 20 - 30 членове на РСО в списъците на банката.

     През 2012 г. инж. Андрей Василев пусна в продажба, разработеният от него, бял бастун. Той получи сериозна подкрепа от РСО София при дистрибуцията на това помощно средство. Инж. Василев е един от малкото специалисти у нас, занимаващи се с ремонт на браилови машини. Ролята на РСО София е да популяризира тази му дейност, помагайки по този начин и на владеещите брайл в гр. София.

     За периода от 30 месеца, със съдействието на организацията, по програми към Бюрото по труда са назначени 11 човека, включително отговорник за връзките с обществеността. През септември 2012 бе пусната уеб - страница (www.ssb-sofia.org), съдържаща подробна информация за организацията и нейните дейности. Периодично на сайта се публикуват новини за актуалните събития, интересуващи членовете ни. От там могат да се изтеглят и формулярите за различните типове помощи, отпускани от и чрез ССБ. От юли 2012 г. РСО - София издава бюлетин, включващ всички най-важни публикации, и новостите около организацията, каталози от библиотеката на НЧ ”Луй Брайл”, обяви за конкурси, в които могат да вземат участие хора с нарушено зрение. Отговаря се и на писмата, изпратени на електронните пощи на организацията и Хранителната банка. 

     От началото на тази година РСО София започна да си партнира с Globul по администрирането на мобилната комуникационна група, създадена от Ели Станишева. „Групата” и в момента е отворена за нови членове.

     Регионалната организация предприе няколко сериозни действия с цел подобряване условията в района на бул. Европа 138. През февруари тази година бе отпуснато необходимото количество гипсокартон за бл. 1 и 2. В момента се събират оферти за започване на ремонтни работи. През лятото на 2012 г. Столична община финансира подмяната на по - голямата част от асфалтовата настилка в „Комплекса”. Поставен на дневен ред бе и дългогодишният казус с преминаването на абонатите от района към електроразпределителното дружество „ЧЕЗ”.

     Във връзка с достъпната среда организацията поддържа непрекъснати контакти с различни институции. Въпреки неприятната ситуация около пропусквателния режим може да се каже, че метрото в София днес е далеч по - достъпно. Но това не се отнася за страницата на Центъра за градска мобилност, в която бе поставен картинен код. И досега той е пречка пред потребителите на мобилни телефони да се информират за движението на градския транспорт в столицата. Още няколко препоръки към общината, отправени от РСО - то, чакат одобрение. По-важните са изграждане на пасарелка на бул. Европа, поставяне на 55 звукови сигнализатори на светофари, централизирано управление на говорящите табла и светофарните уредби и пр.

     Събития със засилена роля на организацията, които си заслужава да бъдат  споменати са тържественото събрание - концерт за 90 годишният юбилей на ССБ в „Младежки театър”, изложбата на плетива, изработени от незрящи жени, кампания на tv7, чиято цел бе популяризиране проблемите на незрящите, гостуването на самодейци от СКИ „Витоша” в Турция, за да представят български народни танци, аржентинско танго, салса и др. На три пъти бяха организирани големи тържества за Коледа, 3 декември и Първа пролет. В тях взеха участие Нено, Орхан Мурад, Деси Иванова, вокална група „Феникс” с ръководител Георги Холянов, „Веселите момчета” и др. Средният брой на присъстващите на тези събития бе около 400 души.

     Друго нетрадиционно събитие с водещата роля на столичната структура се състоя на 14 октомври 2012 г. по повод Деня на белия бастун. Съвместно с Центъра за рехабилитация, фондация Хоризонти и Националното читалище бе проведено изложение на стоки и услуги за незрящи под надслов „Ние сме едни от Вас, но го правим малко по - различно” с цел да се покаже как хората с такъв проблем се справят в ежедневието си и кои помощни средства им помагат да живеят пълноценно. Бяха изложени голям брой тифлоуреди предоставени от ССБ, Център за рехабилитация и социална интеграция - София, фондация Хоризонти, Национално читалище „Луй Брайл-1928”. ”БГ - Асист”, фондация „Очи на четири лапи” се включиха с демонстрация на работа с кучета - водачи, а СКИ ”Витоша” показаха как незрящите могат да практикуват спорта крикет. 

     За отбелязване в спортната  дейност са провеждането на Балканско първенство по шахмат и опита за възкресяването на един позабравен вече спорт сред незрящите – академичното гребане. Организацията разполага с две оборудвани лодки, базирани на езерото „Панчарево”. Предстои старта на тренировъчния процес. 

     Пълният текст на доклада можете да изтеглитепо-долу. Очакваме Вашите коментари и препоръки относно работата на организацията на e-mail: inforsosofia@gmail.com