От 15 юли започва раздаването на помощите по Чл. 52

     От 15 юли 2013 г. (понеделник) започва разпределянето на помощите за придружител  по Чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Сумата, тази година, ще е в размер на 48 лв. Във времеви еквивалент това  се равнява на 9,6 часа. Право на  помощта имат всички членове на ССБ с увреждане на зрението между 91 и 100%, подали молби в териториалните структури до 30 април 2013 г.

     Средствата за ТСО „Възраждане”, „Надежда”, „Съединение”  и „Младост” ще се раздават на ул. Цар Симеон 110 до края на месец юли (без 18-ти) и след 4 септември. През август офиса на РСО София няма да работи.

     Молим членовете на организацията,  за наше и тяхно улеснение при раздаването, да носят банкноти от 2 лв. или монети на същата стойност.