Организационна структура и персонален състав на РО София

Структура на регионална организация на Съюза на слепите - София  

 

Управителен съвет:

Асен Алтънов (Председател)

Валя Петрова, Даниела Дамянова, Десислава Горанова, Ивайло Вътов, Надежда Томбушева, Румяна Янева, Соня Захариева, Милена Костадинова, Недялко Димов, Стоянка Куманова (членове)

Тел: 02/ 80 33 542

Моб. тел: 0886 100 156

E-mail: rso_sofia@abv.bg 

 

Контролен съвет:

Членове:

Иван Бакърджиев (Председател)

Ивайло Ковачки, Любомир Василев (членове)

E-mail: rsosofia.ks@gmail.com 

Моб тел: 0887 144 469 

 

ТО „Запад“

Управителен съвет:

Стоянка Куманова (Председател)

Владимир Видулов, Тодорка Аврамска, Валерия Василева, Никифор Карабойчев (членове)

 

Адрес:

Гр. София ж.к. Люлин бл. 328

Сл. тел: 02/ 827 21 77

Моб. Тел: 0898471123

E-mail: Taniakumanova75@abv.bg

Facebook:ТСО Запад

 

Приемно време:

Вторник и четвъртък 

10.00-13.00  

 

ТО „Север“

Управителен съвет:

Диана Минчева (Председател)

Валя Петрова, Йордан Младенов, Недялко Димов, Росица Милчева (членове)

 

Адрес: 

гр. София, ул. Цар Симеон 110

Сл. Тел: 02 80 33 5 48

Моб. Тел: 0897858953

E-mail: to_sever@abv.bg

Facebook: ТО Север и приятели  

 

ТО "Юг"

Управителен съвет:

Даниела Дамянова (Председател)

Анета Деспотова, Десислава Горанова, Ерменка Ангелова, Надежда Томбушева, Таня Колева, Христо Христов (членове)

 

Адрес:

Гр. София, ул. Цар Симеон 110

Сл. Тел: 02/ 80 33 541 

Моб. Тел: 0889 988 944

E-mail: tso_ug@abv.bg  

 

То "Изток"

Управителен съвет:

Милена Костадинова (Председател)

Благовеста Колева, Иван Иванов, Румяна Янева, Христомир Пандов (членове)

 Сл. Тел: 02/80 33 546

Моб. Тел: 0899543126

e-mail:  toiztok@abv.bg 

 

ТСО Перник

Управителен съвет:

Соня Захариева (Председател)

Мара Найденова, Михаил Михайлов, Росен Седефчев, Румен Трендафилов (членове)

 

Адрес:

гр. Перник  ПК 2300

ул. "Радомир" №1 вх. "В", ет. 2, ст. 2

Телефон: 076/ 60 25 49

Моб. тел: 0893 42 10 52

E-mail: zaharieva.sonya@gmail.com 

 

ТСО Самоков

Управителен съвет:

Сийка Пенева (Председател)

Елена Георгиева, Николай Шуменов (членове)

 

Сътрудник:

Борислава Янева 

 

Адрес: 

2000 Самоков, ул. Асен Карастоянов 2

Пощ. Кутия 68

Тел: 0722 6 61 93  

 

Други служители, работещи към организацията: 

 

Организатор „Култура” и „Социални дейности”:

Валя Петрова

Тел: 02/ 80 33 544  

 

Александър Велков

Комуникационна група на ССБ

Моб. Тел: 0899010114

E-mail: inforsosofia@gmail.com  

 

Иван Бакърджиев

Хранителна банка при ССБ - РСО София

Моб тел: 0887 144 469

Тел: 02/ 80 33 546

E-mail: hranitelna.banka.ssb@gmail.com