Стоян Бабеков с награда от къщата музей на Борис Христов. Негови творби ще звучат в националния радиоефир

Източник:
Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”


     На 17 юли 2013 г. по радио Христо Ботев от 23:00ч ще бъдат излъчени творбите на незрящия композитор Стоян Бабеков - Две песни, посветени на Васил Левски. В програмата е включен и "Отче наш" номер 1 и "Септемврийска балада" в изпълнение на Радиохора и диригент Михаил Милков.

     На 18.07.2013г. от 0:00 предаването "Нощен Хоризонт", посветено на
големия революционер Васил Левски започва с творбите на Стоян Бабеков -
"Тропар" на Йеродякон Игнатий и "Клетва пред Левски".

     На 15 юли 2013 г. в къщата-музей "Борис Христов" Пламен Бейков изпълни цикъл от песни по текст на Дамян Дамянов за нисък мъжки глас. За тези песни г-н Бабеков бе удостоен с втора награда от ръководството на къщата-музей "Борис Христов" във връзка с проведен конкурс. Това бе и най-високото отличие. Това бе и най-високото отличие, тъй като не бе определена първа награда.