Инсталиране на специализиран софтуер

     Благодарение тесните връзки и добрите взаимоотношения между РСО София и Центъра за социална рехабилитация и интеграция можем да разчитаме на компютърните специалисти, работещи в центъра Недялко Димов и Румяна димитрова за помощ при инсталиране на специализиран софтуер на компютри и мобилни телефони. За въпроси в тази насока можете да се свържете с тях на тел: 02/80 33 549,  на e-mail: rehcentre@gmail.com или на  Skype: reh_center_sofia