Работа с подразделенията на ТЕЛК

     Нашата организация поддържа постоянен контакт с очната ТЕЛК, работеща в V-та МБАЛ на бул. “Столетов” № 67 А. Имаме договореност гражданите с увреждане на зрението над 71%, получили експертните си решения да бъдат насочвани към Съюза на слепите.