За и против виртуалното общуване

На 19 септември 2012 г. (сряда) в 13.00 часа в учебната зала на „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания” ще се състоят лекция и беседа на тема „Съвременното ни общество и модерните начини за комуникация между хората - предимства и недостатъци на виртуалното общуване”.

Водещ ще бъде психологът  на  ЦСРИ  Десислава  Михайлова.

Поканени са всички, проявяващи интерес към темата!

 

За повече информация:

тел: 02/ 80 33 549

е-mail: rehcentre@abv.bg