Как незрящите разпознават банкноти?

            Първосигнално, преди да платите билет за кино или чифт нови обувки, ще се уверите, че подавате правилната сума на продавача.Нищо по просто - само трябва да  хвърлите един поглед върху парите си!

            Но за хората без зрение последното е непреодолимо препятствие. Тук ще  обърнем внимание на  това затруднение и ще обсъдим възможнитему решения.

 

Проблемът с разпознаване на банкноти

            В страни като Великобритания всички номинали имат сходен размер.По този начин, разграничаването  на банкнотите  една от друга се превръща в сериозно изпитание.


Мерки, предприети от властите

            Властите във всяка отделна държава разработват различни мерки, подпомагащи  хората без зрение да разпознават банкнотите.   В страни като Австралия и Малайзия различните стойности имат определена ширина и дължина. На разположение на  зрително затруднените там е механично устройство спомагащо за бързото измерване и сортиране на книжните пари.

            В  Канада върху  банкнотите се печатат брайлови точки - различни за всеки номинал. За да са наясно с какви средства разполагат притежателите им с увредено зрение трябва да открият ъгъла, където са поставени релефните знаци.

 

Решения,  дело на незрящи

            Гореспоменатите  мерки са много полезни, но както е известно, не всички държави   са склонни да ги предприемат. Ето някои от възможните методи,  към които незрящите прибягват, за да  идентифицират парите си:

 

Прегънати банкноти           

            Прегъване на всички банкноти по специфичен начин. Например, еднодоларова банкнота може да остане несгъната, петдоларова да се прегъне на кръст ,  десетдоларова – по дължина. За по-големи суми, могат да се използват комбинации от тези два начина.

            Това  е добър метод за бързо разпознаване на всяка банкнота. Но,  за да го приложим на практика трябва да потърсим помощта на зрящ, който да  ни  осведоми какви точно са парите, които ще прегъваме. Недостатък е и, че Банкнотите могат да се измачкат твърде много, а като цяло това е неприятно и непрепоръчително.

 

Портфейл с много прегради

            Портфейлът с четири до пет прегради позволява  банкнотите с  различен номинал да се поставят на отделно място. Това  върши работа през повечето време, но може и да е объркващо, когато се налага  опериране с много и различни суми.

 

Скенери и помощни технологии

            Незрящите разчитат на скенер и помощна технология, позната като екранен четец. За да направи това,  потребителят цифровизира изгледа на финикийските знаци посредством сканиращото устройство. Четецът произнася гласово изписания върху банкнотите текст. Средството е ефективно, но приложимо само в домашни условия.Трудно бихме могли да прибегнем до  такъв вариант, ако например  пазаруваме в търговски център.

 

Специален софтуер за мобилни телефони

            Едно от най-новите решения на пазара.  Ползвателят първо трябва да инсталира специален софтуер на мобилния си телефон с камера. Тогава той може да заснеме банкнотата и  скрийнрийдъра ще  произнесе стойността й.

            Изглежда практично,  но   обхватът на приложенията,  в повечето случаи, е ограничен до разпознаване на по-често използвани валути като американският долар. Също така, не всички мобилни телефони са съвместими с подобни програми.

 

Електронни индикатори на пари

               Предназначението им е да помагат  при идентифицирането на съответния номинал. Потребителят трябва първо да постави банкнотата в устройството или в близост до него, след което то разпознава и изговаря гласово стойността.Някои електронни  идентификатори дори  разполагат с вибриращи функции, които са от помощ на страдащи, освен от зрителни и от слухови увреждания. Недостатък на такъв тип устройства е, че те се затрудняват при разпознаването на измачкани банкноти.

 

Извод

               Различните хора, дори и без помощта на зрението,   прибягват до разнообразни средства за идентифициране на парите си. Всеки  подход има своите плюсове и минуси. Въпреки това, със сигурност ще е полезно, ако банкнотите, по примера на американския долар, могат да  се разпознават лесно само чрез докосване.


Публикувано от Том на 17.02.2010 г.
Превод:
Жени Методиева
Редакция:
Александър Велков
Източник:
http://evengrounds.com/blog/blind-people-identify-paper-currency