Конкурс „Дърво с корен” 2013

     Истории за дървета и хората, живели около тях. Истории за далечното минало и близкото бъдеще. Това ни разказват първите номинации на конкурса„Дърво с корен 2013”

Краен срок: 15 септември 2013 г.
      През 2013-а за първи път е дадено специално внимание на обвързани с историческото ни минало и личности вековни дървета в София. Всеки по-любознателен човек може да проучи историята на Славейковите дъбове, Дъбът на Безеншек, Летният дъб на Фердинанд в Ботаническата градина и други, които очакват всеки от нас да ги открие и сподели. Това ще им даде шанс да са сред дърветата, за които след това ще бъде гласувано и ще могат да станат победител в тазгодишния конкурс. Конкурсът е отворен за участници от всички възрасти и занятия–деца, младежи, възрастни(групи по интереси, напр. клубове, неформални групи и институции, организации, фирми).
      Две номинации, например, ни водят до Гоце Делчев и околностите, за да ни покажат столетния Чинарбей, величествено дърво с внушителни размери(10 м обиколка на дънера) -жив паметник от миналото, който е свързан с множество събития от историята на стария Никопол(днешен Гоце Делчев). Недалеч от него се намират„Близнаците” – питомен кестен на около 400 години, покрай който - според легендата-в началото на нашето летоброене, е минал Апостол Павел на път за близкия римски град Никополис ад Нестум.
Около с. Плаково, Велико Търново, Мартин Байчев се грижи за около50 различни вида широколистни и иглолистни млади дръвчета и благодарение на неговите усилия някои от тях са се превърнали от хилави храсти в красиви фиданки, а други вече дори плододават.

Източник:
http://www.bepf-bg.org