Беседа "Социалното и антисоциалното"

На 3 октомври 2012 г. (сряда) в 13.00 часа в учебната зала на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания” (ЦСРИЛЗУ) ще се състои беседа на тема „Социалното и антисоциалното у човека”.

Водещ ще бъде Десислава  Михайлова, психолог в  ЦСРИЛЗУ.

Поканени са всички потребители на центъра, проявяващи интерес към темата!

 

За повече информация:

тел: 02/ 80 33 549

е-mail: rehcentre@abv.bg