Какво прави Бюрото за гравюра и печат, за да помогне на слепите и слабовиждащи американци при разпознаването на банкнотите?

До момента Бюрото за  гравюра и печат(БГП) е работило в тясно сътрудничество с обществеността,  с цел усъвършенстване качеството на банкнотите, включително разпознаваемостта на техните деноминации от хора, за които това е затруднение. Тези усилия вече доведоха до промени в дизайна през 1996 г. и 2004 г. В следствие бе подобрена сигурността и юзърфриендли изгледа – с увеличаване големината и контраста на цифрите. За серийте от 1999г. вече  е предвидена   функция за машинно разпознаване.

Непрекъснато се търсят и разработват решения за хората с различен тип нарушения на зрението:

През 2004 г. в стремежа си да допринесе за развитието на  още евтини преносими устройства за разпознаване на валута, които да допълнят досега наличните на пазара  преносими четци, от  бюрото подават ръка към частния бизнес.

В края на 2006 г., БГП издава искане за информация (РФИ), търсейки  актуални данни за четците.

През юни 2007 г. следва друго искане този път отнасящо се до клетъчните технологии и способността им да разпознават банкнотите посредством камера и софтуер.

С нова серия от RFI-ТА, изготвени наскоро, БГП   показва ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДЪРЖИ  каналите ЗА КОМУНИКАЦИЯ С БИЗНЕСА ОТВОРЕНИ. Това е твърде ефективен  подход за осигуряване на актуална информация за технологии или материали, с потенциално приложение за подпомагане на  зрително затруднените лесно да разпознават деноминацията на хартиената щатска валута. Резултатите от тези РФИ-та се разглеждат в момента.

Продължавайки досегашната си политика, БГП поднови последното РФИ, което може да се намери на уебсайта за Федерални Бизнес Възможности (www.fbo.gov) под заглавието RFI-09-0005.

Вече е поръчано изследване, в което ще   бъдат разгледани различни аспекти на използването на американската валута от незрящото и слабовиждащо население на Съединените щати. Резултатите от него ще бъдат важен фактор в  усилията на  бюрото да идентифицира и да препоръча  методи за подобряване разпознаваемостта на банкнотите. 

Източник:
http://www.moneyfactory.gov/faqlibrary.html
Превод: Димитър Парашкевов 
Редакция: Александър Велков