Прожекция на филма "ТИЛТ"

На 5 октомври 2012 г. (петък) от 15.00 до 17.00 часа в салона на първия етаж на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания” (ЦСРИЛЗУ) ще се състои прожекция на съвременния български филм „ТИЛТ”.

Аудиотранскриптор ще бъде Милена  Петрова, терапевт по ориентиране и мобилност в  ЦСРИЛЗУ.

Заповядайте!

 

За повече информация:

тел: 02/ 80 33 549

е-mail: rehcentre@abv.bg