В периода 28 – 30 септември 2013 г. в градинката пред Народния театър „Иван Вазов” ще се проведе националното изложение Дни на равните възможности.

      Изложението  ще бъде отворено за посещение, ежедневно от 10.30 ч. до

18.00 часа. Входът е свободен.

Проявата се организира от Националното сдружeние на работодателите

на хората с увреждания с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са Българска национална телевизия и Списание 8.

       Националното изложение на открито „Дни на равните възможности” си поставя за мисия да запознае обществеността с възможностите и способностите на хората с увреждания; да въздейства за промяна нагласите с оглед приемането на тази част от обществото като пълноценна и дейна негова част и да създаде условия за общностни и доброволчески инициативи, допринасящи за развитието на социалния капитал. С това събитие се цели постигането на три ефекта: от една страна популяризирането на резултатите от мерките за социално включване от НПО и специализираните предприятия; от втора страна, прякото участие на хора с увреждания в общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество и от трета страна, активизирането и развитието на доброволчески дух за подкрепа на хора с увреждания посредством разнообразни културни и занимателни дейности, изграждащи връзката между хората и солидарността.

     Повишаването на осведомеността и чувствителността към хората с увреждания е важен етап към подобряване на техните условия на живот, засилване на солидарността и толерантността между хората, приемане на различията и изграждане на вътрешния социален капитал в страната.

     Фокусът на изложението ще бъде пълно включване на хората с увреждания, чрез заетост. Достъпът до заетост е ключов за едно общество, основано на равните права - повечето хора да имат възможност да работят, да получат възможност за професионално образование и да провеждат активен социален и икономически живот. 

 

Източник: http://www.naso.bg