Промяна в часа на пресконференцията за Деня на белия бастун

           Пресконференцията, посветена на Деня на белия бастун ще се състои на 14 октомври 2013 г. от 13:00 ч. Тя ще се предава на живо на следният интернет адрес:

http://www.bta.bg/bg/pressclub

На въпросите на журналисти, във връзка с достъпността и безопасността на градската среда в София и като цяло ще отговарят Председателят на Столичната организация на ССБ Асен Алтънов, Директорът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания Йордан Младенов, Председателят на Българската асоциация на пострадали от катастрофи Владимир Тодоров, юристът Хари Хараламбов и преподавателката по брайл и информационни технологии Румяна Димитрова.