Фондация „Хоризонти” ще повишава капацитета си с нов проект. Обновен сайт, уеб базиран библиотечен каталог и повече доброволци са част от очакваните резултати

Фондация „Хоризонти“ стартира нов проект  с наименование „Активно включване в информационното общество“, който се финансира от  Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Проектът е на стойност 10 931 евро и се отнася към тематичната област „Изграждане на капацитет на НПО“. Той ще се реализира в рамките на 8 месеца и ще приключи през  месец май 2014 г. 

Основната цел на проекта е свързана с повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстващата среда за работа на неправителствения сектор.

           Проектът цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на организацията, повишаване на капацитета на Фондация „Хоризонти“ за предлагане на електронни услуги и за работа с целевите групи. 

Като резултат от проекта се очаква  подобрена организационна устойчивост на Фондацията, разработен уеб базиран каталог на дигиталната библиотека и достъпност на научното съдържание чрез интернет, обновен достъпен сайт, включване на обучени по проекта доброволци в дейността на организацията. 

Проектът  е насочен към хората със зрителни увреждания в България, (предимно младежи, студенти и интелектуалци) които саосновна целева група на Хоризонти. Преки участници са привлечените доброволци, работещите за организацията и потребителите на усъвършенстваните чрез изпълнението на проекта електронни услуги. 

Текуща информация за изпълнението на дейностите по проекта ще можете да намиратена интернет страницата на „Хоризонти“ – http://horizonti.bg 

            Пълна информация  за  Програмата ще намерите на - www.ngogrants.bg. 

За връзка с екипа
Имейл:horizontifoundation@gmail.com
Телефони:
0896 89 59 88
0898 62 23 38