Расим Низам и Кънка Витова – национални шампиони по шах за незрящи

Национален турнир по шахмат за незрящи 2013

Крайно класиране – Мъже

 1. Расим Низам Изгрев Пловдив 8 т.
 2. Александър Тодоров„Пираните“ София 7,5 т.
 3. Петко Пътев „Пираните“ София 6,5 т.
 4. Венко Ганев "Успех" Варна 6 т.
 5. Атанас Иванов "Феникс" Монтана 6 т.
 6. Милко Кичуков "Изгрев" Пловдив 5,5 т.
 7. Стоян Ганев „Успех” Варна 5,5 т.
 8. Йордан Георгиев "Достоен Живот" Благоевград 5,5 т.
 9. Тодор Георгиев „Бялата Лястовица” Габрово 5,5 т.
 10. Васил Димитров "Верея" Стара Загора 5,5 т.
 11. Али Неби „Зора 2011” Силистра 5,5 т.
 12. Димитър Хинев „Успех” Варна 5 т.
 13. Иван Велев "Феникс" Монтана 5 т.
 14. Петър Кисьов "Изгрев" Пловдив 5 т.
 15. Борислав Лазаров "Пауталия спорт 2005" Кюстендил 5 т.
 16. Янко Петров "Пираните" София 5 т.
 17. Димо Ангелов „Витоша” София 5 т.
 18. Ахмед Керимходжа „Успех” Плевен 5 т.
 19. Фахредин Ахмедов "Светлина" Шумен 4,5 т.
 20. Феим Саид "Светлина" Шумен 4,5 т.
 21. Николай Желязков „Витоша” София 4,5 т.
 22. Тончо Тончев "Верея" Стара Загора 4,5 т.
 23. Динко Даскалов "Пауталия спорт 2005" Кюстенди 4,5 т.
 24. Йордан Цирков „Бялата Лястовица” Габрово 4 т.
 25. Златан Ников  „Зора 2011” Силистра 4 т.
 26. Али Осман „Зора 2011” Силистра 4 т.
 27. Стоян Стоянов  "Верея" Стара Загора 4 т.
 28. Шукри Кадир „Родопи”  Кърджали 4 т.
 29. Любомир Траянов "Достоен Живот" Благоевград 4 т.
 30. Васил Бозов “Раховец 2011” Горна Оряховица 4 т.
 31. Никола Костов „Родопи”  Кърджали 3,5 т.
 32. Михаил Михайлов "Кракра" Перник 3 т.
 33. Борислав Стайков  ЦК БOЛИД-СОУДНЗ "Луй Брайл" 3 т.
 34. Румен Трендафилов "Кракра" Перник 3 т.
 35. Иван Лицов “Раховец 2011” Горна Оряховица 2,5 т.
 36. Емриш Мемишев „Атлет” Варна 2 т.
 37. Димитрин Цветанов „Успех” Плевен 1,5 т.
 38. Милен Каракашев „Атлет” Варна 1 т.
 39. Володя Христов „Успех” Плевен 0 т.

Крайно класиране – Жени

 1. Кънка Витова „Пауталияспорт 2005” Кюстендил 6,5
 2. Илинка Дилкова  „Витоша” София 6,5 т.
 3. Недялка Стойкова „Успех” Варна 5 т.
 4. Джанан Саид „Атлет” Варна 3,5 т.
 5. Пена Йонкова „Бялата Лястовица” Габрово 3 т.
 6. Байрие Емин ЦК БOЛИД-СОУДНЗ "Луй Брайл" 2 т.
 7. Верка Констандовска ЦК БOЛИД-СОУДНЗ "Луй Брайл" 1,5 т.
 8. Катя Кряжева „Раховец 2011” Горна Оряховица 0 т.