СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Информационно изложение на услуги и технически средства за незрящи под надслов:

„НИЕ сме едни от ВАС, но го правим малко по-различно”

14 октомври 2012 г., 11:00-17:00

Борисова Градина (Лятната естрада)

За Деня на белия бастун

За първи път идея за въвеждане на белия бастун като отличителен знак за слепи се дава през 1930 г. в Париж. Същата година той се популяризира в Америка. Създава се Асоциация в подкрепа на белия бастун, в която членуват видни Американски общественици. В Европа се налага като официално помощно средство за слепи едва през 60- те години. На 6 октомври 1964 година в САЩ с резолюция на Конгреса, подписана от президента Линдън Джонсъна, 15 октомври е обявен за ден на белия бастун. На практика това решение е утвърдено 6 години по късно от Международната федерация на слепите. През февруари 1980 друга голяма организация за незрящи  - Световния съвет за благополучие на слепите препоръчва на своите членове да отбелязват тази дата. Изображението на човек с бял бастун в ръка  е прието за символ на слепотата в целия свят от учредителното събрание на световния съюз на слепите през октомври 1984.

Бастунът в ръцете на незрящия изпълнява няколко функции:

- ориентира го в пространството;

- предпазва го от различните прегради и опасности по пътя му;

- Знак  е за всички участници в движението, че срещу себе си имат сляп човек.

- Затова в законодателствата на повечето страни по света белият бастун е възприет като символ и знак в правилата на уличното движение. В училищата за деца с нарушено зрение е въведен учебен предмет - ориентиране и мобилност. По-късно ослепелите усвояват работата в с бял бастун в специализирани рехабилитационни центрове.

За изложението

Основен организатор на изложението е софийската организация на Съюза на слепите. Наши партньори са Националното читалище на слепите, Училището за деца с нарушено зрение, фондация „Очи на четири лапи” и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в София.

  Бихме искали да покажем на хората без зрителен проблем как се справяме с ежедневието – при придвижването си, четенето на книги, ползването на мобилен телефон, поддържането на ред и чистота вкъщи и др. Ние познаваме специфични начини за извършването на всички тези обичайни за повечето хора дейности. С част от тях се справяме перфектно, с друга – не чак толкова. Понякога се нуждаем от помощ, но в други случаи тя, по-скоро ни притеснява. Нашето желание е да ви допуснем – Вас, които не страдате от нашия здравословен проблем,   по-близо до себе си, очаквайки същото в замяна. Готови сме да отговорим на въпросите Ви и, ако сме в състояние, да демонстрираме нагледно онова, което Ви интересува. Убедени сме, че ще бъдете впечатлени от възможностите ни и ще проявите разбиране и желание за подкрепа за преодоляването на трудностите, които изпитваме.

Законодателство и условия за закупуване на технически средства у нас

Държавата предоставя на хората с нарушено зрение следните помощно-технически, заместващи и козметични средства:

очни протези;

- Очила:

а)обикновени или тъмни;

б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства

(телескопични, лупи, екран и бинокловидни).

Говорещ термометър за телесна температура.

Според нас този списък е крайно ограничен. Има широк набор от технически средства, до които нямаме достъп, поради високите им цени. Голяма част от тях се произвеждат в чужбина и се налага поръчка, чрез чужди сайтове. Тъй като липсва държавно финансиране българските производители и търговци  не проявяват интерес към разработка и дистрибутиране на такива средства у нас.

Процедурата за получаване, дори на малкото,  на които имаме право е доста сложна и тромава. Поради тази причина повечето незрящи просто се отказват да минат по този трънлив бюрократичен път и си закупуват необходимите им атрибути на свободния пазар.

Нашето становище е че списъкът на дотираните помощни средства трябва чувствително да се разшири, включвайки говорещи апарати за кръвно налягане, образователни пособия и дори компютър и мобилен телефон, крайно необходими за социалните контакти на зрително затруднените. Както и специализирания софтуер, без който дефакто не можем да боравим с тях. Може да се помисли и за сериозно облекчаване на процедурата и сроковете за получаване . Голяма част от нашите членове са трудноподвижни, но и за по мобилните от тях многократните посещения в различни институции се превръща в сериозно изпитание.

Новият бял бастун с български патент

Изработен е от фибростъкло. По качество е несравнимо по-добър от досегашния си български еквивалент и е съотносим с внасяните от чужбина, но на по ниска цена. Производител е фирма ЕТ „А и В – Андрей Василев”. Съюзът на слепите оказва съдействие при тестването и разпространението на продукта