Да помогнем на Деян Николов!

Публикуваме писмо на г-жа Живка Павлова, изпратено до един от пощенските списъци за незрящи.:

       Искрено съчувствам на Иван Янев за преживения от него тежък инцидент, като му желая скорошно възстановяване, за да е полезен както досега на себе си и на своето семейство.
       Два месеца преди случилото се с Иван, претърпя злополука друг млад незрящ – Деян Николов от Разград.

       На 9.8.2013 г., пристигайки в София за участие в мероприятие на НПК, Деян пада на релсите на метрото на метростанцията „Централна ЖП гара“. Вследствие на инцидента, Деян претърпява черепно-мозъчна операция и му е вграден имплант.
       След 20-дневен престой в болница „Царица Йоана“, Деян е превозен с линейка и медицински екип от София до Разград. Скъпо струващата операция, необходимите лекарствени средства, последващата рехабилитация са непосилни за финансовото състояние на семейството му.
       Въпреки високото му образование и квалификация, той не може да си намери работа в Разград, а и родителите му са пенсионери. За злополуката с Деян Николов в медиите и досега не се отрази нито
една дума, може би, защото това се случи в метрото. ТСО на слепите в Разград е поела инициатива за дарителска кампания за събиране на парични средства, с цел подпомагане на Деян. УС на ТСО Разград с протокол нр. 6 от месец октомври т.г. предоставя банковата сметка на организацията и се ангажира да оформя „Свидетелство за дарение“ на желаещите да подпомогнат финансово Деян Николов, според техните възможности.
       Също така ръководството на ТСО е предприело постъпки пред УС на ССБ за отпускане на парична помощ на Деян.

Банковата сметка на организацията е:
BG18STSA93000000877907-STSABGSF
Банка ДСК – клон Разград

Нека да пожелаем на Деян, когото повечето от вас познават скорошно
възстановяване, сила на духа за преодоляване на трудностите и вяра в
нашата подкрепа.