Федералната комисия по комуникации прие нови правила за подобряване достъпността на видео устройствата

Измененията са заложени в постановлението за комуникациите на двадесет и първи век ивидео достъпност от 2010 г.

 

Вашингтон

Федералната комисия по комуникации(ФКК) е приела правила, предоставящи на слепи и хора с увредено зрение по-лесен достъп до цифрово видео програмиране на множество платформи.Взетите решения от 29 октомври ще дадат възможности напотребителите с увреден слух да активират текстовия формат на устройствата си много по-лесно.

Това действие представлява финална основна стъпка в изпълнението на постановлението за комуникациите на двадесет и първи век и видео достъпност, прието от Комисията през 2010 г. с целда се осигури достъп до модерни и иновативни комуникационни технологии на хората с увреждания. Очаква се от решението да се възползват повече от 50 милиона американци.

Устройствата, включени съгласно приетите правила, са навигационни, такива използвани завръзка с кабелни или сателитни услуги, както и приспособления за получаване или възпроизвеждане на цифрово видео - телевизори, компютри, таблети и смартфони. За да бъдат одобрени, устройствататрябва да са снабдени с екранни текстови и звукови менюта и механизъм, съпоставим с бутон, ключ или икона за активиране на някои функции за достъпност, като например текстовия формат. Списъкът с устройствата, които трябва да бъдат адаптирани далеч не се изчерпва с изброените по-горе.

Препоръката на ФКК(The Report and Order)и Известието за предложена законова промяна(Further Notice of Proposed Rulemaking)обхващат секции 204 и 205 от Закона за комуникации и видео достъпност. (Тези документи са инструменти за  сондиране на мнения в широк кръг области). Разпоредбите на закона включват гъвкавост за малки предприятия чрез удължени срокове за привеждане в съответствие, изисквания за информиране на обществеността и реда за подаване на жалби.

 

Публикувано на: 30 октомври 2013 г.
Източник:http://www.tvtechnology.com/article/fcc-adopts-new-rules-to-improve-video-device-accessibility--/222082
Превод: Жени Методиева
Редакция: Александър Велков