Помощ за незрящите - объркване за всички останали!

Помощ занезрящите - объркване за всички останали!

Сам Робъртс

Натиснете някое от около 2400-тебутони, които се твърди че контролират светофарите за пешеходци в Ню йорк! Шансовете само един от четири да проработи са доста големи. По-голямата част са изключени, някои от тях преди години, след като сигналите на светофарите са били компютъризирани.

Сега в града са инсталирани дузина ярки жълти кутии с аудио сигнали. Изглежда те ще объркат пешеходците още повече, освен ако последните не са с увредено зрение.

"За да пресечете, натиснете бутона!" гласи съобщението, което  се възпроизвежда след натискане на копчето за активиране. Понякога, вместо устна команда, знак върху кутията показва ходеща фигурка с бастун.

Но няма никаква индикация върху самите устройства, че те са предназначени само за хора, които са с нарушено зрение или, че натискането на бутона има каквото и да е било въздействие върху тайминга на светофарите.

Кутиите са поставени, за да  сигнализират на пешеходците с нарушено зрение кога е безопасно да се пресича. Те издават постоянен сигнал,ориентиращ незрящите.

Поставени са най-вече в близост до области с голямо движение в града, като идеята е да бъдат в помощ на хора със зрителни увреждания, обучени да разпознават техния ярко жълт цвят, мигаща червена светлина(на големина колкото грахово зърно) и звуков сигнал.

На бутон с размер на хокейна шайба е изобразена стрелка, сочеща в посоката, която пешеходците трябва да пресекат улицата. Когато се натисне бутона и светофарът свети зелено,гласът съобщава: "Знакът за преминаване е включен", и  произнася името на улицата. Ако светлината е червена, гласът съобщава : "Чакай."

Някои от сигналите описват с думи и символи значението на обичайните съобщения „Преминете!”, ”Не преминавайте!”, въпреки че не е ясно дали тези описания са достатъчно големи за прочитане от човек с увредено зрение, да не говорим за някой напълно незрящ. Осветена фигура с бастун индикира, че е безопасно да се пресече, но с повишено внимание за превозни средства. Мигащата светлина с формата на ръка указва: "Не преминавайте, но ако вече сте тръгнали завършете пресичането!”. Постоянно светеща ръка обозначава, че не трябва  да се пресича.

Дузина сигнални устройства, които струват по 500 долара всяко са монтирани от 2006 г. насам на кръстовища в близост до институции, обслужващи незрящите в Бронкс, Манхатън, Куинс и Стейтън Айлънд. Планира се да се поставят още. Синтия Стуен, старши вицепрезидент по въпросите на политиката, оценяването и обучение в Лайтхаус Интернешънъл (застъпническа и образователна група )заявява, че хората със зрителни увреждания намират сигналите за доста полезни. Иска и се да са били монтирани повече. "В един идеален свят," казва Д-р Стуен : "ако започвахте от нулата и всеки светофарен сигнал беше нов, тези аудио сигнали би трябвало да бъдат вградени навсякъде."

·           В Съединените щати на светофарите, вместо зелена, червена и жълта светлина, се изписват съобщения "Преминете” и „Не преминавайте”. – бел. Прев. 

Публикувано на: 3 март 2010 г.
Източник: http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/03/03/help-for-the-blind-confusion-for-everyone-else/
Превод: Димитър Парашкевов
Редакция: Александър Велков