Пресконференция

Тема на пресконференцията:

 Предстоящото Информационно изложение на услуги и технически средства за незрящи под надслов:

„НИЕ сме едни от ВАС, но го правим малко по-различно”

Във връзка с отбелязване Деня на белия бастун – 15 октомври.

На пресконференцията бяха разяснени целите и начинът, по който ще протече изложението. Бяха представени и два съвсем нови български продукта:

- бял бастун, изработен от фибростъкло, съотносим по качество със световните образци;

- звуков сигнализатор за светофари, който се активира чрез дистанционно от незрящия пешеходец;

Беше поставен и проблемът с достъпа на помощни технически средства. Поставен бе въпросът за промяна на законодателството в три насоки:

- Разширяване списъка на дотираните от държавата технически средства;

- Облекчаване процедурата за тяхното получаване;

- чувствително увеличаване на отпусканите средства;

 

Връзка към записа от пресконференцията

 

Участници:

 

Асен Алтънов

Председател на регионална организация на Съюза на слепите-София

 

Йордан Младенов

Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи – София