Фондация „Хоризонти” представи нов проект

Доброволчеството и сътрудничеството в НПО сектора бяха част от дискутираните теми

На 28 октомври 2013 г. се състоя пресконференция по повод проектът на фондация „Хоризонти“ „Активно включване в информационното общество“, който се осъществява благодарение на безвъзмездната финансова помощ на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009г. – 2014г. На събитието присъстваха над 20 души, представители на специализирани медии и организации на хората със зрителни увреждания, експерти в областта на технологиите за незрящи, младежи от целевата група. Бяха изнесени две презентации: общо представяне на фондация „Хоризонти“, и презентация на проект „Активно включване в информационното общество“. Подробно и изчерпателно бяха представени дейностите и очакваните резултати, възможностите за включване и участие на целевата група на Фондация „Хоризонти“ в различните етапи на проекта. Предстои и публикуване на аудиозапис, с извадка от въпросите и дискусиите, които възникнаха, и които обхванаха няколко основни теми: „Що е доброволчеството и има ли то почва у нас?“; „На какво миришат рисковете при реализиране на проект?“; „Как споделят електронни ресурси помежду си хора и организации?; „Какви са жизнените цикли на малките НПО?“.