Среща на високо равнище за обсъждане проблемите с обучението и реализацията на незрящите масажисти

На 15 ноември 2013 г. Председателят на Съюза на слепите Васил Долапчиев, Членът на УС на ССБ Асен Алтънов и преподавателят в Медицински колеж „Йорданка Филаретова” ще се срещнат с Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева. Ще бъдат разгледани възможностите за промяна в настоящото положение по три основни точки:

1. Назначаване на незрящи масажисти в държавните и общински болнични и рехабилитационни заведения;

2.   Осигуряванена възможности за опресняване на знанията им и придобиване на квалификация (за загубилите правоспособността си);

3. Промяна на политиката по сформиране на групите, обучаващи се за масажисти в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”.

 

Припомняме, че през 2012г. бе създадена секция на масажистите с нарушено зрение към Съюза на слепите в България с ръководство в състав Асен Алтънов - Председател, Диана Минчева, Костадин Скаварданов, Юлиан Родопски и Даниела Манова (членове на УС).

Отчитайки обстоятелството, че тази професия е много популярна сред незрящите и в днешните икономически условия тя предоставя шанс за трудова реализация, учредителите си поставиха следните цели:

-      запознаване на обществото с качеството на подготовката на слепите масажисти и разпространяване примери за тяхната реализация;
-      предоставяне на информация за мненията на работодатели на слепи масажисти и техни клиенти;
-    изработване на сайт, на който да се качи необходимата професионална и автобиографична информация с цел максимално улесняване достъпа на работодателите до нея;
провеждане на срещи с Министерство на здравеопазването, туристически Асоциации, санаториални сдружения и заведения и други,с цел изграждане трайна политика на партньорство;

- събиране на по-подробна информация за незрящите масажисти в страната;