Задава ли се краят на зимата за масажистите със зрителни увреждания у нас?

На 15-ти Ноември, в Министерството на здравеопазването се състоя среща между Зам. Министъра проф. Чавдар Славов и представители на Съюза на слепите, сред които Председателят Васил Долапчиев, ръководителят на Секцията на незрящите масажисти Асен Алтънов, Даниела Манова, Член на УС на секцията и дългогодишен преподавател в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”.

Основна тема в обсъжданията бе обучението и реализацията на масажистите с нарушено зрение. Трите, предварително поставени за разискване точки бяха:

1. Назначаване на незрящи масажисти в държавните и общински болнични и рехабилитационни заведения;

2.     Осигуряване на възможности за опресняване на знанията им и придобиване на квалификация (за загубилите правоспособността си);

3. Промяна на политиката по сформиране на групите, обучаващи се за масажисти в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова”.

Проф. Славов обеща да направи необходимото исканията на Съюза на слепите и на масажистите с увреждане на зрението да бъдат приети. Той разпореди проверка на съществуващата нормативна база в тази сфера.

От създаването си, през 2012 г., Секцията на незрящите масажисти към ССБ успя да допринесе за увеличаване заплатите на работещите в държавните и общински лечебни заведения и да състави списък със завършилите тази специалност.

От ръководството на ССБ силно се надяват на активността на зрително затруднените, практикуващи и други професии – музиканти, юристи, компютърни специалисти, които с помощта на организацията да поставят на дневен ред затрудненията си.