Инсталират говорящи светофари на две кръстовища в Перн

Кръстовищата на улицитеГероев Хасана и Чернышевского, Сибирская и Революциище бъдат оборудвани с първите светофари с гласова сигнализация в помощ на хората с увреждания.

През тази година две от улиците на окръжния център ще бъдат оборудвани с говорители на светофарите, съобщиха от Пернското управление за пътна безопасност. По молба на пернския клон на Всеросийското общество на слепите ще бъдат монтирани две гласови устройства, дублиращи светлинните сигнали. Когато светлинният индикатор показва «зелено» пернчани ще чуват «Внимание, пресичането на улица... е разрешено!» Подобни светофари щемогат да бъдат ползвани на кръстовищата на улиците Героев Хасана и Чернышевского, Сибирская и Революции. От Дирекцията поясниха, че те са необходими за обезпечаване безопасността на слабовиждащите пешеходци. Ако експериментът се окаже успешен в бъдеще ще бъдат монтирани още звукови устройства.

Гласовите сигнали няма да нарушават спокойствието на близкоживеещите. Сутрин и вечер звукът ще бъде намаляван, а през нощта – изцяло спиран.

Дата на публикацията: 5 ноември 2013 г.
Автор: Александър Гагарин
Източник:http://59.ru/text/newsline/720722.html?full=3
 
Превод: Александър Велков