Конкурс за творби за социалното включване на хората с увреждания

Конкурсът "Покажи ми включване" има за цел да насочи вниманието към темата социално включване на хората с увреждания.

Награди

Най-добрата творба ще бъде публикувана и разпространена и ще се използва като инструмент за повишаване на осведомеността по въпроса.

Изисквания и кандидатстване

Участниците могат да създадат видео-, аудиофайлове или рисунки посветени на следните теми:

- Включване на хора с увреждания във всекидневния живот

- Значение на включването

- Потенциал на хората с увреждания

- Правата на хората с увреждания и включването на хората с увреждания в борбата за слагане край на бедността.

Могат да участват младежи на възраст между 12 и 26 години. Желаещите трябва да изпратят материалите си на интернет страницата на конкурса.

Краен срок: 31 октомври 2012 г. 

Източник:

http://www.karieri.bg